VI BAKOM MÖTESPLATS SÖDERTÄLJE

Alexander Wikner

Samordnare Mötesplats Södertälje

"Ett av de övergripande målen med satsningen har från start varit att utveckla samverkan mellan viktiga aktörer i Södertälje. Vi är otroligt glada för att ett växande antal aktörer inom kommunal sektor, föreningsliv och näringsliv ser de positiva effekterna samverkan får med sig. Detta bidrar också till att vi gemensamt når fler barn och ungdomar i vår stad Södertälje."

Sbbk
Untitled design (5)
Untitled design (6)
futsal
Untitled design (9)
sodertaljecity.logo
Untitled design (12)
Untitled design (10)
Untitled design (11)
sparbanksstiftelsen

SAMVERKANDE AKTÖRER