Framtiden för

Mötesplats Södertälje


"INGEN KAN GÖRA ALLT MEN ALLA KAN GÖRA NÅGOT"


Engagera fler idrotter och föreningar med mikroengagemang där respektive idrott och förening bidrar med något som de kan bistå med!

"FLER BARN IN I FÖRENINGSLIVET"


Arbeta mer aktivt för att tillsammans via Mötesplats Södertälje agera brygga för barn in i föreningslivet.

"MER AKTIVITET I SÖDERTÄLJES STADSKÄRNA"


Utöka och utveckla vår populära mötesplats i Södertälje City med bland annat mer och fler aktiviteter för barn och ungdomar!

"FLER STREET FESTIVALER"


Utöka antalet Street Festivaler både i Södertälje City och ute i de andra stadsdelarna vi verkar i!

"EVENT FÖR BARA TJEJER"


Utveckla event och festivaler för enbart flickor och tjejer för att locka fler att våga delta och tävla, tillsammans!

"MER EXPONERING"


Fortsätta att satsa på kommunikation i sociala medier och i andra kommunikations- och mediakanaler!

"FLER LOKALA AKTÖRER"


Möta och engagera fler företag och lokala aktörer i Mötesplats Södertälje och förankra verksamheten som hela Södertälje Mötesplats!