MÅL & EFFEKTER 2024


Syftet med Mötesplats Södertälje är att bidra till ökad rörelse, meningsfull fritid samt trygga och attraktiva mötesplatser för barn och ungdomar i Södertälje.


Fortsatt utveckla samverkan mellan olika aktörer i Södertälje kommun.Bidra till fler trygga och meningsfulla lovaktiviteter för barn och ungdomar i prioriterade stadsdelar i Södertälje.Bidra till ökad trygghet och meningsfulla aktiviteter för ungdomar I Södertälje City.Inspirera till- och arrangera verksamhet för spontanidrott och rörelseglädje.Göra idrotten mer lättillgänglig genom att erbjuda kostnadsfria idrottsaktiviteter i bostadsområden i Södertälje.“Slussa” 100 barn och ungdomar till det lokala föreningslivet.Utmana, stötta och utveckla nya unga ledare inom Södertäljeidrotten.Möta och aktivera 4000 barn och ungdomar i Södertälje under vecka 24 – 30!

BAKGRUND


Södertälje är en stad där deltagande i en idrottsförening är 54% bland flickor i åldrarna 7-16 år och 62% av stadens pojkar mellan 7 och 16 år är med i en idrottsförening.


Vid närmare djupdykning i siffrorna finns det många områden i Södertälje som ligger långt under de 54% och 62% som är snittet genom hela kommunen.


Tabellen nedan visar på de områden där deltagande i en idrottsförening är under snittet genom kommunen. De rödmarkerade är områden där deltagandet är 50% eller mindre, gulmarkerade är områden där deltagandet är över 50% och de blåmarkerade är områden med högre deltagande än det är i snitt i resten av kommunen.

Tabellen visar statistik från januari 2022.