OM MÖTESPLATS SÖDERTÄLJE

Mötesplats Södertälje innehar en stor målbild med många mål och flera effekter. Projektet ska bidra till att fortsätta utveckla samverkan mellan olika aktörer i Södertälje kommun. Därtill ska det bidra till fler trygga och meningsfulla lovaktiviteter för barn och ungdomar i prioriterade stadsdelar i Södertälje och i Södertälje City.


Mötesplats Södertälje ska också inspirera till och arrangera verksamhet för spontanidrott och rörelseglädje samt göra idrotten mer lättillgänglig genom att erbjuda kostnadsfria idrottsaktiviteter i bostadsområden i Södertälje. Vi ska också utmana, stötta och utveckla nya unga ledare inom Södertäljeidrotten, detta genom att erbjuda ungdomar i Södertälje en feriepraktik, där varav 50% av ledarna är kvinnor. Liksom ledarna ska runt 50% av deltagarna vara tjejer!


Läs mer om projektet genom att klicka på de olika sektionerna i toppmenyn!