Mötesplats Södertälje

Sommaren 2023


Under sommaren 2023 aktiverade vi totalt:

3320

barn och ungdomar i Södertälje