CODE OF CONDUCT

Våra kärnvärden och den gemensamma uppförandekoden omfattar samtliga samarbetspartners vid Mötesplats Södertälje, samtliga ledare vid Mötesplats Södertälje och övriga personer som verkar i en ansvarig roll på Mötesplats Södertälje.

  ÖVERTRÄDELSER OCH KONSEKVENSER

  Alla händelser där brottsmisstanke finns ska polisanmälas och de personer som delges misstanke ska stängas av från verksamheten tills dess att utredning är klar.


  Vid överträdelser mot uppförandekoden kommer en bedömning göras från fall till fall av en sammankallad grupp där en ansvarig person från respektive organisation som verkar på Mötesplatsen ingår.

  Upprepade förseelser där ett mönster framgår kan komma att innebära att en person inte längre kan vara aktuell för uppdrag inom Mötesplats Södertäljes verksamhet.


  ALKOHOL, TOBAK OCH DROGER

  Att erbjuda en trygg miljö är det mest grundläggande för Mötesplats Södertälje. Därför finns det restriktioner och förbud mot alkoholintag i samband med verksamhet knuten till mötesplatsen. Alkohol får aldrig förtäras i samband med verksamhet för barn och ungdomar under 18 år.


  Droger ska inte förekomma överhuvudtaget vid våra mötesplatser. Vi har ett totalt förbud för all typ av droganvändning hos såväl ledare som deltagare.

  Får vi vetskap om att någon av våra ledare eller deltagare förvarar eller brukar narkotika/droger ska detta meddelas till säkerhetsansvarig för Mötesplats Södertälje.


  Hela mötesplatsen är helt rökfri.

  DISKRIMINERING OCH MOBBNING

  DISKRIMINERING

  Enligt den svenska lagstiftningen är diskriminering när någon missgynnas eller kränks och att missgynnandet eller kränkningen har samband med någon av de sju diskrimineringsgrunderna:

  • kön
  • könsöverskridande identitet eller uttryck
  • etnisk tillhörighet
  • religion eller annan trosuppfattning
  • funktionsnedsättning
  • sexuell läggning
  • ålder


  MOBBNING

  Mobbning är ett stort samhällsproblem och förekommer självklart även inom idrotten. Alla vuxna har ett ansvar att förebygga mobbning och kränkande handlingar i verksamheten och agera när något inträffar.

  Exempel på några kränkande handlingar:

  • att prata illa om eller kalla varandra fula saker
  • att reta, göra miner, skratta åt eller viska om någon
  • att frysa ut/osynliggöra någon
  • att ljuga med ont uppsåt
  • att slå eller bråka med någon
  • att ta, gömma eller förstöra saker
  • att skämta på någon annans bekostnad eller förlöjliga någon
  • att använda sarkasm och ironi i syfte att trycka till någon verbalt