SYFTE


Syftet med Mötesplats Södertälje är att bidra till ökad rörelse, meningsfull fritid samt trygga och attraktiva mötesplatser för barn och ungdomar i Södertälje.